Sản phẩm

Sắp xếp theo
NX800 - NX - TP Glass

NX800 - NX - TP Glass

Mã SP : NX800 - NX - TP Glass
1,750,000đ
NX400 - NX - Tp Glass

NX400 - NX - Tp Glass

Mã SP : NX400 - NX - Tp Glass
990,000đ
NX230 - NX - Acrylic

NX230 - NX - Acrylic

Mã SP : NX230 - NX - Acrylic
720,000đ
NX110 - NX - Acrylic

NX110 - NX - Acrylic

Mã SP : NX110 - NX - Acrylic
590,000đ
SP1300 Platinum - 80Plus Platinum

SP1300 Platinum - 80Plus Platinum

Mã SP : SP1300 Platinum - 80Plus Platinum
7,090,000đ
SP1000 Platinum - 80Plus Platinum

SP1000 Platinum - 80Plus Platinum

Mã SP : SP1000 Platinum - 80Plus Platinum
6,350,000đ
HCG1000 Extreme - 80Plus Gold Full MDL

HCG1000 Extreme - 80Plus Gold Full MDL

Mã SP : HCG1000 Extreme - 80Plus Gold Full MDL
Liên hệ
HCG850 - 80Plus Gold Full MDL

HCG850 - 80Plus Gold Full MDL

Mã SP : HCG850 - 80Plus Gold Full MDL
3,250,000đ
HCG750 - 80Plus Gold Full MDL

HCG750 - 80Plus Gold Full MDL

Mã SP : HCG750 - 80Plus Gold Full MDL
2,990,000đ
NE700G Zen - 80Plus Gold

NE700G Zen - 80Plus Gold

Mã SP : NE700G Zen - 80Plus Gold
2,090,000đ
NE600G Zen - 80Plus Gold

NE600G Zen - 80Plus Gold

Mã SP : NE600G Zen - 80Plus Gold
1,890,000đ
NE650C v2 - 80Plus Bronze

NE650C v2 - 80Plus Bronze

Mã SP : NE650C v2 - 80Plus Bronze
1,560,000đ
NE550C v2 - 80Plus Bronze

NE550C v2 - 80Plus Bronze

Mã SP : NE550C v2 - 80Plus Bronze
1,340,000đ
ATOM V550

ATOM V550

Mã SP : ATOM V550
Liên hệ
ATOM V450

ATOM V450

Mã SP : ATOM V450
Liên hệ