Ổ cứng để bàn

Sắp xếp theo
d2 Thunderbolt 3TB (USB3.0/Thunderbolt)

d2 Thunderbolt 3TB (USB3.0/Thunderbolt)

Mã SP : STEX3000300
7,330,000đ
d2 Thunderbolt 6TB (USB3.0/Thunderbolt)

d2 Thunderbolt 6TB (USB3.0/Thunderbolt)

Mã SP : STEX6000300
11,805,000đ
d2 Thunderbolt 4TB (USB3.0/Thunderbolt)

d2 Thunderbolt 4TB (USB3.0/Thunderbolt)

Mã SP : STEX4000300
9,650,000đ
d2 Quadra 5TB (USB3.0/FW800/eSATA)

d2 Quadra 5TB (USB3.0/FW800/eSATA)

Mã SP : 9000481
9,430,000đ
d2 Quadra 4TB v3 (USB3.0/FW800/eSATA)

d2 Quadra 4TB v3 (USB3.0/FW800/eSATA)

Mã SP : 9000258
6,740,000đ
d2 Quadra 3TB v3 (USB3.0/FW800/eSATA)

d2 Quadra 3TB v3 (USB3.0/FW800/eSATA)

Mã SP : 301549
6,270,000đ
Porsche P'9233 3TB 3.0

Porsche P'9233 3TB 3.0

Mã SP : 9000302
3,880,000đ
Porsche P'9230 4TB 3.0

Porsche P'9230 4TB 3.0

Mã SP : 9000384
4,365,000đ
Porsche P'9230 3TB 3.0

Porsche P'9230 3TB 3.0

Mã SP : 302003
3,875,000đ