Ram máy tính để bàn

Sort by
RAM CORSAIR Vengeance RGB (2x16) 32GB Bus 3200 C16

RAM CORSAIR Vengeance RGB (2x16) 32GB Bus 3200 C16

Code: CMR32GX4M2C3200C16
Contact
Ram Corsair (4 x 16GB) 64G bus 3000 C15 Led Red - CMU64GX4M4C3000C15R

Ram Corsair (4 x 16GB) 64G bus 3000 C15 Led Red - CMU64GX4M4C3000C15R

Code: CMU64GX4M4C3000C15R
Contact
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led Red - CMU32GX4M2C3200C16R

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led Red - CMU32GX4M2C3200C16R

Code: CMU32GX4M2C3200C16R
Contact
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led White - CMU32GX4M2C3200C16

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led White - CMU32GX4M2C3200C16

Code: CMU32GX4M2C3200C16
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led Red - CMU16GX4M2A2666C16R

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led Red - CMU16GX4M2A2666C16R

Code: CMU16GX4M2A2666C16R
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led White - CMU16GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led White - CMU16GX4M2A2666C16

Code: CMU16GX4M2A2666C16
Contact
Ram Corsair (4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Dominator - CMD32GX4M4B3200C16

Ram Corsair (4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Dominator - CMD32GX4M4B3200C16

Code: CMD32GX4M4B3200C16
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Dominator - CMD16GX4M2B3200C14

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Dominator - CMD16GX4M2B3200C14

Code: CMD16GX4M2B3200C14
Contact
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2666 C16 Dominator - CMD16GX4M4A2666C16

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2666 C16 Dominator - CMD16GX4M4A2666C16

Code: CMD16GX4M4A2666C16
Contact
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance LPX - CMK16GX4M4B3000C15

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance LPX - CMK16GX4M4B3000C15

Code: CMK16GX4M4B3000C15
Contact
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2800 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M4A2800C16

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2800 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M4A2800C16

Code: CMK16GX4M4A2800C16
Contact
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK32GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK32GX4M2A2666C16

Code: CMK32GX4M2A2666C16
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX WHITE - CMK16GX4M2A2666C16W

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX WHITE - CMK16GX4M2A2666C16W

Code: CMK16GX4M2A2666C16W
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX RED - CMK16GX4M2A2666C16R

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX RED - CMK16GX4M2A2666C16R

Code: CMK16GX4M2A2666C16R
Contact
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M2A2666C16

Code: CMK16GX4M2A2666C16
Contact