Quạt tản nhiệt

Sort by
Tản Nhiệt cao cấp ALL IN ONE Corsair H60 – Phiên bản 2018

Tản Nhiệt cao cấp ALL IN ONE Corsair H60 – Phiên bản 2018

Code: CPU Hydro Cooler H60 - CW-9060036-WW
2,290,000đ
CPU Hydro Cooler H45 - 120mm - Single

CPU Hydro Cooler H45 - 120mm - Single

Code: CW-9060028-WW
1,530,000đ
Lighting Node Pro RGB - Corsair LED

Lighting Node Pro RGB - Corsair LED

Code: CL-9011109-WW
1,740,000đ
Corsair Commando Pro

Corsair Commando Pro

Code: CL-9011110-WW
1,945,000đ
FAN HD 140 RGB LED - Hộp 1 FAN

FAN HD 140 RGB LED - Hộp 1 FAN

Code: CO-9050068-WW
895,000đ
FAN HD 140 RGB LED - Hộp 2 FAN - with controller

FAN HD 140 RGB LED - Hộp 2 FAN - with controller

Code: CO-9050069-WW
2,150,000đ
FAN HD 120 RGB LED - Hộp 1 FAN

FAN HD 120 RGB LED - Hộp 1 FAN

Code: CO-9050065-WW
810,000đ
CPU Hydro Cooler H80i V2 - 120mm - Single

CPU Hydro Cooler H80i V2 - 120mm - Single

Code: CW-9060024-WW
2,850,000đ
Corsair Hydro Series HG10 N980

Corsair Hydro Series HG10 N980

Code: CB-9060008-WW
1,150,000đ
Fan Corsair SP 120 RGB LED - Hộp 3 FAN

Fan Corsair SP 120 RGB LED - Hộp 3 FAN

Code: CO-9050061-WW
1,840,000đ
Fan Corsair HD 120 RGB LED - Hộp 3 FAN

Fan Corsair HD 120 RGB LED - Hộp 3 FAN

Code: CO-9050067-WW
2,420,000đ
Fan Corsair ML140 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN

Fan Corsair ML140 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN

Code: CO-9050044-WW
1,000,000đ
Fan Corsair ML120 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN

Fan Corsair ML120 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN

Code: CO-9050039-WW
916,000đ
Fan Case Corsair Air Series ML 140 Pro Blue LED

Fan Case Corsair Air Series ML 140 Pro Blue LED

Code: CO-9050048-WW
916,000đ
Fan Case Corsair Air Series ML 140 Pro Red LED

Fan Case Corsair Air Series ML 140 Pro Red LED

Code: CO-9050047-WW
916,000đ