USB

Sắp xếp theo
USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 1TB

USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 1TB

Mã SP : USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 1TB
12,990,000đ
USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 512GB

USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 512GB

Mã SP : USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 512GB
6,090,000đ
USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 256GB

USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 256GB

Mã SP : USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 256GB
4,590,000đ
USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 128GB

USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 128GB

Mã SP : USB 3.1 Corsair Premium Voyager GTX 128GB
2,590,000đ
USB 3.0 Voyager GTX 256GB

USB 3.0 Voyager GTX 256GB

Mã SP : CMFVYGTX3B-256GB
3,600,000đ
USB 3.0 Voyager GTX 128GB

USB 3.0 Voyager GTX 128GB

Mã SP : CMFVYGTX3B-128GB
2,150,000đ
USB 3.0 Survivor Stealth 32GB

USB 3.0 Survivor Stealth 32GB

Mã SP : CMFSS3B-32GB
815,000đ
USB 3.0 Survivor Stealth 16GB

USB 3.0 Survivor Stealth 16GB

Mã SP : CMFSS3B-16GB
640,000đ
USB 3.0 Voyager 64GB

USB 3.0 Voyager 64GB

Mã SP : CMFVY3A-64GB
978,000đ
USB 3.0 Voyager 32GB

USB 3.0 Voyager 32GB

Mã SP : CMFVY3A-32GB
710,000đ
USB 3.0 Voyager 16GB

USB 3.0 Voyager 16GB

Mã SP : CMFVY3A-16GB
525,000đ
USB 2.0 Voyager 8GB

USB 2.0 Voyager 8GB

Mã SP : CMFUSB2.0-8GB
220,000đ
USB 3.0 Voyager Go 32GB - hỗ trợ OTG

USB 3.0 Voyager Go 32GB - hỗ trợ OTG

Mã SP : CMFVG-32GB-EU
490,000đ