Ram máy tính để bàn

Sắp xếp theo
RAM CORSAIR Vengeance RGB (2x16) 32GB Bus 3200 C16

RAM CORSAIR Vengeance RGB (2x16) 32GB Bus 3200 C16

Mã SP : CMR32GX4M2C3200C16
Liên hệ
Ram Corsair (4 x 16GB) 64G bus 3000 C15 Led Red - CMU64GX4M4C3000C15R

Ram Corsair (4 x 16GB) 64G bus 3000 C15 Led Red - CMU64GX4M4C3000C15R

Mã SP : CMU64GX4M4C3000C15R
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led Red - CMU32GX4M2C3200C16R

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led Red - CMU32GX4M2C3200C16R

Mã SP : CMU32GX4M2C3200C16R
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led White - CMU32GX4M2C3200C16

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 3200 C16 Led White - CMU32GX4M2C3200C16

Mã SP : CMU32GX4M2C3200C16
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led Red - CMU16GX4M2A2666C16R

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led Red - CMU16GX4M2A2666C16R

Mã SP : CMU16GX4M2A2666C16R
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led White - CMU16GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Led White - CMU16GX4M2A2666C16

Mã SP : CMU16GX4M2A2666C16
Liên hệ
Ram Corsair (4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Dominator - CMD32GX4M4B3200C16

Ram Corsair (4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Dominator - CMD32GX4M4B3200C16

Mã SP : CMD32GX4M4B3200C16
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Dominator - CMD16GX4M2B3200C14

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Dominator - CMD16GX4M2B3200C14

Mã SP : CMD16GX4M2B3200C14
Liên hệ
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2666 C16 Dominator - CMD16GX4M4A2666C16

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2666 C16 Dominator - CMD16GX4M4A2666C16

Mã SP : CMD16GX4M4A2666C16
Liên hệ
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance LPX - CMK16GX4M4B3000C15

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 3000 C15 Vengeance LPX - CMK16GX4M4B3000C15

Mã SP : CMK16GX4M4B3000C15
Liên hệ
Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2800 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M4A2800C16

Ram Corsair (4 x 4GB) 16G bus 2800 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M4A2800C16

Mã SP : CMK16GX4M4A2800C16
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK32GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK32GX4M2A2666C16

Mã SP : CMK32GX4M2A2666C16
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX WHITE - CMK16GX4M2A2666C16W

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX WHITE - CMK16GX4M2A2666C16W

Mã SP : CMK16GX4M2A2666C16W
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX RED - CMK16GX4M2A2666C16R

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX RED - CMK16GX4M2A2666C16R

Mã SP : CMK16GX4M2A2666C16R
Liên hệ
Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M2A2666C16

Ram Corsair (2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - CMK16GX4M2A2666C16

Mã SP : CMK16GX4M2A2666C16
Liên hệ