Vietnamese English

Hỗ trợ trực tuyến


LaCie Fan Club


lacie-logo

Flash Voyager 2.0

USB Corsair 8GB
(CMFUSB2.0-8GB)
Giá: 261.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Voyager GO 3.0

USB Corsair 16GB
(CMFVG-16GB-EU)
Giá: 500.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 32GB
(CMFVG-32GB-EU)
Giá: 731.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 64GB
(CMFVG-64GB-EU)
Giá: 1.180.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Voyager 3.0

USB Corsair 16GB USB 3.0
(CMFVY3A-16GB)
Giá: 440.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 32GB USB 3.0
(CMFVY3S-32GB)
Giá: 750.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 64GB USB 3.0
(CMFVY3A-64GB)
Giá: 1.330.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Survivor 3.0

USB Corsair 16GB Stealth 3.0
(CMFSS3B-16GB)
Giá: 682.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 32GB Stealth 3.0
(CMFSS3B-32GB)
Giá: 992.000 VNĐ
(Đã có VAT)

left_banner

right_banner