Vietnamese English

Hỗ trợ trực tuyến


LaCie Fan Club


lacie-logo

Flash Voyager 2.0

USB Corsair 8GB
(CMFUSB2.0-8GB)
Giá: 190.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Voyager GO 3.0

USB Corsair 32GB
(CMFVG-32GB-EU)
Giá: 420.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Voyager 3.0

USB Corsair 16GB USB 3.0
(CMFVY3A-16GB)
Giá: 420.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 32GB USB 3.0
(CMFVY3S-32GB)
Giá: 690.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 64GB USB 3.0
(CMFVY3A-64GB)
Giá: 950.000 VNĐ
(Đã có VAT)

Flash Survivor 3.0

USB Corsair 16GB Stealth 3.0
(CMFSS3B-16GB)
Giá: 550.000 VNĐ
(Đã có VAT)
USB Corsair 32GB Stealth 3.0
(CMFSS3B-32GB)
Giá: 790.000 VNĐ
(Đã có VAT)

left_banner

right_banner