Khay ổ cứng

Sort by
4TB drawer for 5Big Network 2/ 5Big NAS Pro

4TB drawer for 5Big Network 2/ 5Big NAS Pro

Code: 9000247
4,694,000đ
3TB drawer for 4Big Quadra/ 5Big Thunderbolt

3TB drawer for 4Big Quadra/ 5Big Thunderbolt

Code: 301997
4,027,000đ
2TB drawer for 2BIg/ 4Big/ 5Big

2TB drawer for 2BIg/ 4Big/ 5Big

Code: 301467
3,465,000đ
2TB drawer for 2Big Quadra/ Nas/ Thunderbolt

2TB drawer for 2Big Quadra/ Nas/ Thunderbolt

Code: 301469
2,450,000đ
1.5TB drawer for 4Big/ 5Big

1.5TB drawer for 4Big/ 5Big

Code: 301457
3,290,000đ